Щастливите тълпи. Масовизация на безкритичността

13.00 лв.

Автор : Дончо Градев

Издателство : УИ“ Св. Климент Охридски“

ISBN : 978-954-07-5242-6

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 174

Език : български

 

Описание

През XXI век наблюдаваме нови явления в полето на масовата психика и колективното поведение. Точно такъв е случаят с обекта на изследването на доайена на българската социална психология проф. Дончо Градев – т.нар. щастливи тълпи. То ни предлага не само терминологична иновация и нетрадиционна гледна точка, но и систематична диагностика и задълбочено теоретично обяснение на едно съвременно превъплъщение на феномените на тълпата, много по-масово, по-трудно разпознаваемо и в известен смисъл по-опасно от разгневената улична маса.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР – Александър Маринов ……………………………………………………… 9

ПЪРВА ГЛАВА

ЩАСТЛИВИТЕ ТЪЛПИ: НЕПОЗНАТИ ЛИ СА ЗА РАННИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА МАСОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ……………. 15

ВТОРА ГЛАВА

БРАТСТВОТО В ЩАСТЛИВИТЕ ТЪЛПИ …………………………………………………. 35

ТРЕТА ГЛАВА

ЩАСТЛИВИТЕ ТЪЛПИ: ЗАРАЗАТА НА ПОЗИТИВНОТО МИСЛЕНЕ ………………………………………….. 55

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ЕМОЦИОНАЛНОТО ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ЩАСТЛИВИТЕ ТЪЛПИ……………………………………………………………………. 100

ПЕТА ГЛАВА

УСТОЙЧИВОСТ И ПРОМЯНА НА ЩАСТЛИВИТЕ ТЪЛПИ …………………… 129

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………………………… 166

БИБЛИОГРАФИЯ ………………………………………………………………………………. 173