Юбилеен сборник Божидар Димитров

60.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : НИМ

ISBN : 1311–5219

Година : 2014

Корица : твърда

Страници : 624

Език : български

Изчерпан

Описание

Юбилеен сборник Божидар Димитров
Известия на Националния исторически музей, том XXVIII

Съдържание

Б. Петрунова. Ad multos annos

П. Девлова. Списък на трудовете на проф. Божидар Димитров

Археология

М. Аврамова. Златна гривна от халколита от фонда на НИМ

М. Христов. Златни предмети от късния халколит във фонда на НИМ

Д. Недев. Източногръцка рисувана керамика (кр. на VII—VI в. пр. Хр.) от Аполония Понтика (по данни от археологически проувания в Старата част на Созопол)

Т. Богданова. Метални инструменти, свързани с тоалета на жената (по данни от некропола на Аполония Понтика)

И. Киров. Предримска строителна керамика от залива Вромос, акваторията на град Черноморец. Датировка и паралели

Д. Стоянова, Ч. Цочев. Гробницата с пантерите от Жаба могила, Стрелча (предварителни наблюдения)

М. Манов. Оброчна плочла с Тракийския конник от НИМ София

И. Христов. Новооткрито светилище на бог Силван в землището на с. Бутан, Врачанска област

В. Стоичков, Р. Иванов. За кохортите на V Македонски легион през късната античност

К. Карадимова, Л. Конова, Е. Пенкова. Два нови паметника на римската портретна пластика от фонда на НИМ

Г. Лазов. Фрагменти от статуарна композиция с дионисова сцена от Римската епоха във фонда на НИМ

В. Тенекеджиев. Раннохристиянска плоча с врязана украса от крепостта в резиденцията Евскиноград край Варна

Г. Атанасов. Девет езически шарапташи-жертвеници, открити в Дръстър (Силистра)

С. Станилов. Бронзово изображение на конник-соколар от България

Б. Петрунова. Проучвания и находки от крепостта Лютица

И. Кънев. Средновековни мечове от фонда на НИМ

М. Инкова. Портата на късноантичната и ранновизанитийска крепост „Калята” край Якоруда

К. Тотев. Керамичен съд с надпис от разкопките на Трапезица

Н. Тодоров. Нов щрих към възстановката на северната порта на крепостта Трапезица

Нумизматика и епиграфика

В. Пенчев. Колективна находка от късноелинистически тетрадрахми, намерена в землището на село Левка, Свиленградско

В. Пенчев. Колективна находка с дореформени солунски номизми хистаменон на император Алексий I Комнин, открита при археологически разкопки на средновековната крепост „Балък дере” край Ивайловград

В. Пенчев. Рядка монета на солунския деспот Мануил Комнин Дука (1230—1237 г.), намерена при археологически разкопки на средновековната крепост „Балък дере” край Ивайловград

Т. Попов. Нов извор на историята на Солун след 1230 г.

Ф. Петрунов. Нови данни за медното монетосечене на деспот Добротица

Н. Шаранков. Три аполонийски надписа от класическата и елинистическата епоха

И. Христов, К. Стоев. Римска военна диплома от 11 октомври 146 г. на войник от II Матиакска кохорта

История

Н. Марков. Бележки за един средновековен „Константинополски” мир

В. Нешева. Мелник и балканските владетели през IX—XIV век

Р. Иванов. Деултум в исторически карти от XV—XVII век

М. Николов. Писаното за локализацията на Парория

В. Гюзелев. Моряци — българи и жители на българки черноморски градове във флотата на Генуезката република

Н. Митев. Две писма за преговорите през 1444 г. между крал Владислав Варненчик (1434—1444) и султан Мурад II (1412—1451)

Ц. Райчевска. Възникването на Бургас през XVI век според досега известните османски документи

И. Илиева. България и Черна гора във възела на балканските проблеми (1900—1903)

В. Задгорска. Из спомените на Христо Калфов

Н. Кочанков. Социално инжерство, пропаганда и дипломация: образът на словашката национално-авторитарна държава в България (1939—1944)

К. Узунова. Тракийските бежанци и тяхното настаняване в хасковския регион през 20-те и 30-те години на ХХ век — една тъжна страница в националната ни история

В. Узунова. Полъхът на „Разведряването” — българо-американските отношения през 60-те години

М. Златкова. Пощенските картички като исторически извор (от колекцията на НИМ „Снимки от периода 1878—1944”)

Етнология

Е. Гуцева. Жената зад костюма. Изчезнал ли е интересът към традиционното народно облекло и какво се крие зад инвентарен номер 50979/1-6 от фонда на НИМ?

В. Керелезова. Стенни килими от фонда на НИМ със сюжети от българска история

М. Колева. За някои народни вярвания и лекувания. Трета част

Икуствознание

И. Маразов. Тезей и морето

Ц. Евлогиева-Кацарова. Кадифе, коприна и злато в българските ръкописи от XVI—XVIII век

Книжовно наследство

Н. Вутова. За водните знаци „три шапки” и няколко български ръкописа от XIX век

Е. Коцева. Книга… за книгите

И. Карачорова. Съставът на Боянския псалтир от XIII век

В. Велинова. За един препис на историческата палея от последните десетилетия на XIV в., съхраняван в сбирката на НИМ (NHM, Slav 25)

Л. Ненковска. Променената функция на инициала в група литургични ръкописи от XVII—XVIII век

Музейни дейности

М. Инкова. Аристократи и войни. Сребърните колани на българите VII—VIII век

Н. Вутова, Ц. Евлогиева-Кацарова. Изложба „Българска автокефална архиепископия в Охрид 1018-1767 г.” в НИМ

Л. Бонева. Колекцията на проекта Canepal през призмата на актуалния музеоложки дебат