Юбилеен сборник: 20 години Катедра „Европеистика“

20.00 лв.

Автор : Сборник

Издателство : УИ „Св. Климент Охридски“

ISBN :978-954-074-714-9

Корица : Мека

Година : 2019

Страници : 448

Език : български

Описание

Юбилейният сборник се издава

по случай 20-годишнината на катедра „Европеистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Катедра „Европеистика“ провежда обучение в бакалавърска, магистърска и докторска степен. В сборника са включени статии на преподаватели в програмите на специалност „Европеистика“. Областите на изследователските интереси на авторите са различни – институционални изследвания, икономика, право, култура и лингвистика, медии и комуникация.

Статиите представят многообразие от актуални теми и изследователски проблеми в съответствие с интердисциплинарния характер на обучението по европеистика, обединени от обща цел – създаване на все по-широка общност от мислещи хора със споделени европейски ценности.

Юбилейният сборник се публикува в библиотека „Европейски изследвания“ – поредица, която се реализира от Катедра „Европеистика“ и се издава от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“. Поредицата съдържа научни изследвания, посветени на Европа, Европейския съюз и европейската интеграция.