-20%

Юридическа отговорност и прекратяване на служебното правоотношение на държавния служител по Закона за МВР

19.20 лв.

Автор : Антон Желев

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542847465

Година : 2024

Корица : мека

Страници : 272

Език : български

 

Описание

Монографичният труд съдържа единственото до момента подробно изследване на фактическия състав на всяко едно правно установено в ЗМВР основание за прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител в МВР със статут на полицейски орган или орган по пожарна безопасност и защита на населението. Хронологично в изложението се прави общ преглед на различните видове юридическа отговорност, която може да бъде търсена от държавните служители в МВР. Специално внимание и по-задълбочен анализ на правната регламентация, съчетан с относително широк преглед на съдебната практика, е осъществен по отношение на материалните въпроси за отделните състави на тежки дисциплинарни нарушения по смисъла на ЗМВР, за които е предвидено налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“. Всестранно и пълно са изследвани фактите от обективната действителност, които са институционализирани от правото като самостоятелни основания за прекратяване на служебното правоотношение по реда на ЗМВР.

Трудът е предназначен да влезе в употреба на курсантите и студентите при подготовката им в курса на обучение по специалната учебна дисциплина „Полицейско право“, както и по различно именувани учебни дисциплини, с предмет правото на държавна служба в страната. Също така може да представлява интерес за практикуващи юристи – теоретици и практици, както и за всеки един читател, желаещ да обогати знанията си в областта на държавната служба в МВР.