-20%

Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски

12.00 лв.

Автор : доц. д-р Маргарита Златарева

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542831112

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 156

Език : български

 

Код: 9789542831112 Категории: ,

Описание

Как е завършил възходящият път на човека, на когото историята постави ореол, издигна до небето и обяви за светец, е въпрос за Процеса на Васил Левски от чисто юридически ъгъл.

Авторът не счита, че Османската държава през 1872–1873 г. може да проведе процесуално издържан наказателен процес, сравним с тогавашното европейско наказателнопроцесуално право, а напротив – че углавното производство е такова, каквото е позволила военно-административната система на Империята, доскоро потънала единствено в правото на Шериата.

В книгата се откроява уважителното отношение на Високата порта към „главатаря на бунта“ и се подчертава как разкритията за революционната му дейност са смутили, разтревожили и застрашили „вътрешната безопасност“ на тази все още огромна и силна империя.

Изтъква се, че Портата е принудена да проведе процес с отзвук в цяла Европа – могъщо оръжие за бъдещото национално освобождение.

Апелът е да не се стремим да прогласяваме Процеса „за нелегитимен“, защото така подценяваме отношението на Османската държава към случващото се в българските земи, омаловажаваме достойното поведение на Апостола пред съда и великото му усилие да организира българите в борбата за национална самостоятелност.

СЪДЪРЖАНИЕ

Речник на синонимите и съкращенията……………………………….9

Стойностно изследване за съдебния процес
срещу Апостола на свободата (проф. Пламен Павлов)…………..11

Предговор……………………………………………………………………23

§ 1. Въведение……………………………………………………………..27
1. Цел на изследването…………………………………………………..27
2. Източниците……………………………………………………………..30
3. История на документите………………………………………………32
4. Трудности при ползване на източниците…………………………38

§ 2. Разследващи и наказващи комисии………………………………43
1. Правото в Османската държава през 19 век……………………..43
2. Комисията на Мазхар паша…………………………………………..56
3. Специалната/нарочна комисия……………………………………..64

§ 3. Присъдата……………………………………………………………..81
1. Разпитите…………………………………………………………………81
2. Съдържание на присъдата…………………………………………..84
3. Изпълнение на присъдата…………………………………………..109
4. Историците за Процеса………………………………………………116

§ 4. Процесът на В. Левски през
погледа на чуждите наблюдатели……………………………………..119
1. Дипломатическа кореспонденция………………………………….119
2. Геополитическа обстановка по време на Процеса
през погледа на дипломатическата поща…………………………….137

В заключение……………………………………………………………….145

Послеслов…………………………………………………………………..147

Библиография………………………………………………………………153