-10%

Научният принос . Методологични анализи. Рецензиране

27.00 лв.

Автор : Христо Мутафов

Издателство : За буквите – О писменехь

ISBN : 9786191853854

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 472

Език : български

Описание

Настоящият корпус от казуси е най-обширното проучване, проведено в България до момента, на основни проблеми на генерирането на знания в областта на медицината, биотехнологиите и лазерните технологии. Представлява задълбочено теоретико-методологично изследване на познавателния процес и е целенасочено към практиката на оценъчната дейност в науката. .
Целенасочените и детайлно нюансирани анализи дават възможност за формулиране на основни идеи и концептуални твърдения, за творчески заключения и разширена интерпретация за същността на знанието, възникването и формирането му, характеризирането и преценяването на значимостта му.
Значителен е приносът на автора за анализа на интимните механизми на генериране и формиране на нови знания и за социално-когнитивната характеристика на научно-изследователската работа при големи колекции от медицински, биотехнологични и лазерно-технологични проекти, осъществявани в продължение на десетилетия.
На основание проведените задълбочени теоретични и методологични изследвания по въпроса за оценка на научния принос, както и на неговия широк опит от първа ръка в изпълнението и анализа на процедурите за оценка, проф. Мутафов достига и предлага детайлен и систематизиран, чисто практически подход – формуляр-„пътека“ за рецензиране, осигуряваща (при компетентност и добронамерена нагласа на оценяващите експерти) максимално обективно характеризиране-оценка на процеса и на резултатите от научните изследвания
Трудът представлява интерес за :
– всеки, ангажиран в областта на науката,
– интересуващите се от методиката на рецензиране на
завършени изследователски работи (дисертации,
изследователски и внедрителски проекти),
– самите изследователи – активни участници в
генерирането на ново знание, .
– работещи в областта на медицината, биологията,
лазерите, методологията на науката. наукознанието и
информацията.