150 години от рождението и 70 години от смъртта на професор д-р Йосиф Фаденхехт (1873 – 1953) – учен, адвокат, политик и общественик

18.00 лв.

Съставители : Благовеста Балканджиева, Евгени Йочев
Издателство : Сиби
ISBN : 978-619-226-272-3
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 144
Език : български

Код: 978-619-226-272-3 Категории: ,

Описание

ЧАСТ I. ЗА ПРОФ. Д-Р ЙОСИФ МАКСИМ ФАДЕНХЕХТ .

1.  Акад. проф. д-р Йосиф Максим Фаденхехт (24.ХI.1873 – 27.Х.1953) (биографиЯ) – П. Добчев.

2.  Приносът на проф. д-р Йосиф Фаденхехт за организиране на правната общност и адвокатурата и за утвърждаване на професионалния и обществения им авторитет – Е. Йочев

3.  Д-р Й. Фаденхехт като адвокат – П. Джидров

4.  Проф. д-р Й. Фаденхехт и нашата юриспруденция – А. Карагйозов

5.  Д-р Й. Фаденхехт като професор и учен – Г. П. Генов

6.  Проф. д-р Й. Фаденхехт като държавник и общественик – Н. П. Тодоров

7.  Д-р Йосиф Фаденхехт пред лицето на славянското, а особено на югославското правничество – Н. П. Георгиев

ЧАСТ II. ТЕКСТОВЕ И ИЗКАЗВАНИЯ НА ПРОФ. Д-Р ЙОСИФ ФАДЕНХЕХТ

1.  Предговор към книгата на Вико Мантегацца. Два месеца в България. Октомври и ноември 1886. Бележки на един очевидец

2.  Обществената деятелност на професора и академ.свобода

3.  Изказване на проф. д-р Й. Фаденхехт по реферата на проф. Г. П. Генов „Ньойският мирен договор от гледище на публичното и частно международно право“ пред Третия събор на българските правници

4.  Юридическите лица (сдружения и фондации) в нашето гражданско право de lege lata и de lege ferenda

5.  Приветствие на председателя на Управителния съвет на Съюза на българските адвокати до Тринадесетото общо годишно събрание на Съюза на българските съдии (6 май 1932 г.)

6.  Приветствена реч на проф. д-р Й. Фаденхехт при откриване на Единадесетото общо годишно събрание на Съюза на българските адвокати, проведено на 9 юли 1932 г. в салона на общинския театър на гр. Русе

ЧАСТ III. БИО-БИБЛИОГРАФИЯ