Извор на знанието. Том 3

23.00 лв.

Автор : Св. Йоан Дамаскин

Издателство : Изток – Запад

ISBN : 978-619-01-0885-6

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 384

Език : български , гръцки

Описание

Св. Йоан Дамаскин (ок. 650 — м/у 750—754) е един от големите църковни отци, почитан както на Изток, така и на Запад. Седмият Вселенски (II Никейски) събор през 787 г. го определя като „възвестител на истината“, а през 1890 г. папа Лъв XIII го обявява за „Учител на Църквата“.
„Извор на знанието“ е основното съчинение на св. Йоан Дамаскин. В него той дава систематично изложение на християнското учение. Изключителната дълбочина и яснота на догматическите формулировки отреждат на това съчинение непреходно място в Преданието. То се състои от три части. Първата част, т.нар. Философски глави (в средновековната славянска традиция получили названието „Диалектика“), е методологичен увод и своеобразна логика на богословското мислене, изхождаща от учението на Аристотел и античните коментатори. Втората — „За ересите накратко“ — представя общо 103 ереси и лъжеучения. Третата — „Точно изложение на православната вяра“ — дава систематично изложение на църковното учение.
На вниманието на читателя е първият пълен български превод на „Извор на знанието“ от езика на оригинала. Изданието е двуезично (на гръцки и български), в три тома. Първият том съдържа „Философските глави“ и „За ересите накратко“. Вторият и третият представят най-голямата част на съчинението — „Точното изложение на православната вяра“, като към последния са приложени показалци и друг справочен апарат към цялото издание.

Също може да ви хареса…