-10%

70 години Закон за задълженията и договорите

Original price was: 35.00 лв..Current price is: 31.50 лв..

Автор : Колектив

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-224-2

Година :2022

Корица : мека

Страници : 432

Език : български

Описание

І. ПРЕДИ ПОЯВАТА НА ЗЗД
Малина Новкиришка-Стоянова – Обективната отговорност и receptа в римското право
Илеана дел Баньо – Гражданският кодекс на Обединена Италия. Произход, принципи, граници
Десислава Стоянкова – Относно Закона за задълженията и договорите от 1892 г.
Gian Paolo Trifone – Between Continuity and Discontinuity. The Evolution of the Civil Code System in Italy
Ангел Шопов – Епохата при появата на действащия ЗЗД

ІІ. ВЪПРОСИ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ЗЗД
Красен Стойчев – Законът за задълженията и договорите и ролята му в системата на българското гражданско право
Андреан Славчев – Принципът на пропорционалност в българското облигационно право
Жана Колева – Злоупотребата с право. Исторически и сравнителен анализ
Васил Илиев – Правна проблематика на заплашването при договаряне. Заплашването в избрани престъпни състави
Теодор Пещерски – Историческо развитие на крайната нужда (от Античността до средните векове)
Таня Йосифова – За абсолютната давност в българското гражданско право
Поля Голева – Регресът и суброгацията според Закона за задълженията и договорите
Красимир Митев – Предвидимо неизпълнение
Тихомир Рачев – Mora debitoris и чл. 85 ЗЗД
Ивайло Тосков – Определяне на пропуснатите ползи

Венцислав Л. Петров – По въпроса за презумираните в съдебната практика факти от фактическия състав, пораждащ правото по чл. 135 ЗЗД

ІІІ. ДРУГИ УРЕДБИ И ЗЗД
Андрей А. Серебряков – Сравнительный анализ болгарского Закона об обязательствах и договорах и российского Гражданского кодекса
Иван Русчев – Обратно действие на гражданския закон и действието му върху заварени правоотношения
Мишел Будо – Елементи на сравнителноправен анализ върху теорията за недействителност на договорите
Сирил Грималди – Въпроси на непреодолимата сила във френското право
Крум Тодоров – Разграничение между договора за разпределение на ползването между съсобственици и договора за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип
Георги Пенчев – Някои правни проблеми на гражданската отговорност в областта на опазване на околната среда в Република България
Йордан Пангев – Неравноправните клаузи и злоупотребата с право
Петър Топуров – Неустойката за непредоставяне на обезпечение като скрито възнаграждение по договорите за потребителски кредит
Елка Пороминска – Договор за правна защита и съдействие – анализ на съдебната практика
Мария Чочова – Приложение в трудовото право на принципите и критериите по чл. 20 от Закона за задълженията и договорите

Ивайло Стайков – Договорноустановен неплатен отпуск
Румен Георгиев – Погасителната давност в изпълнителното производство по ГПК

Също може да ви хареса…