-10%

Фармацевтична ботаника – част 1-2

27.00 лв.

Автор : Румен Младенов, Илия Чешмеджиев, Иванка Димитрова, Детелина Белкинова, Иванка Тенева, Ценка Радукова, Пламен Стоянов

Издателство : УИ “ Паисий Хилендарски “

ISBN : ч.1 – 9786192023133
ч.2 – 9786192022419

Година : 2018

Корица : мека

Страници : ч.1 – 128
ч.2 – 388

Език : български

Описание

Книгата е създадена от авторски колектив от областта на фармацевтичната ботаника.

Сред тях са:
Румен Младенов – професор по ботаника, доктор по ботаника, лектор по фармацевтична ботаника в Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, във Фармацевтичния факултет и Медицинския колеж на Медицинския университет – Пловдив
Илия Чешмеджиев – професор по ботаника, доктор на биологическите науки, дългогодишен преподавател в Аграрния университет – Пловдив
Иванка Димитрова – доцент, доктор по ботаника, лектор по анатомия и морфология на растенията в Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както и по фармакогнозия във Фармацевтичния факултет и Медицинския колеж на Медицинския университет – Пловдив
Детелина Белкинова – доцент, доктор по ботаника в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, София, лектор по ботаника в Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Иванка Тенева – доцент, доктор по ботаника, лектор по фикология в Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Ценка Радукова – главен асистент, доктор по ботаника в Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Пламен Стоянов – главен асистент, доктор по ботаника във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет – Пловдив и в Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“