Икономически растеж и конвергенция в Европейския съюз

15.00 лв.

Автор : Даниела Бобева, Росица Рангелова, Димитър Златинов

Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов “

ISBN : 978-619-245-152-3

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 152

Език : български

Код: 978-619-245-152-3 Категории: , ,

Описание

В изданието са развити и допълнени елементи от теорията и емпириката за взаимовръзката между икономическия растеж и конвергенцията. Дефинирани са понятията „интеграция“, „кохезия“ и „конвергенция“ и е направен критичен анализ на различните подходи за измерване на конвергенцията. Взаимовръзката между икономическия растеж и конвергенциятае изследвана общо за държавите – членки на ЕС, и в частност за тези от еврозоната и от Централна и Източна Европа, а също и за страните – кандидатки за членство, от т.нар. Западни Балкани.Хоризонт на анализа е периодът 2001–2019 г., включващ разнородни подпериоди, което обогатява изследването. Доказва се, че досега провежданите в ЕС политики не водят до сближаване. Правят се изводи и се търсят подходящи политики за насърчаване на растежа в ЕС и на конвергенцията между отделните страни, която при това следва да се постига при променена външна среда, отчитайкиновите глобални и регионални условия и последствията от пандемията с коронавируса в световен мащаб.

Също може да ви хареса…