-5%

Bulgaria Mediaevalis 11/2020

47.50 лв.

 Автор : сборник
Издателство : Фондация Българско историческо наследство
ISBN : 1314-2941-11
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 556
Език : български

Описание

Съдържание
Editorial note
Fontes
К. Ненов. Произходът на българите според Liber generationis
М. Инкова. Обкованите с метал колани като мода и/или инсигния в Първото българско царство
Т. Илиева. Езиков образ на отношенията между половете в литературните паметници на Slavia Orthodoxa
А. Димитрова. Езикови данни за мустаците в средновековна България
Е. Делвинска. Византийската агиография от IХ—XI век като извор за семейния живот
М. Петрова. За имената на св. 40 мъченици от Севастия и тяхната предпазна сила
К. Станев. Керемиди и улуци от Филипопол през XII — началото на XIII век
И. Илиев, Съдебните спорове като част от всекидневието на средновековните българи
К. Йорданов. „Франкски“ герб от фамилната гробница в манастира „Св. Богородица Пантанаса“ в Мелник
С. Аризанова. Сведения за облеклото на българите в дубровнишки документи от ХІІІ—ХІV век
И. Чокоев. За някои детайли от облеклото през XIV век
И. Попова. Жените и всекидневието на Балканите според западни пътешественици (XIV—XIX в.)
П. Данова. Използвано ли е огнестрелно оръжие при обсадата на Никопол (10—25 септември 1396 г.)?
Г. Парпулов. Охридският архиепископ Доротей (PLP 5905)
V. Stanković. Glimpses of Everyday Life and Political Realities in the Lateand Post-Byzantine Balkans from Byzantine Documents
E. Todorova. About the Significance of Some of the Gestures Presented in the Life of St. Theodosius the Great by Drag684 from the 16th century
Т. Григорова. Стенописната украса в трапезарията на Бачковския манастир и нейното ритуално предназначение
Е. Узунова. Още един път за Обретеновия сборник от Националната библиотека
Studia
В. Ангелов. Робите във всекидневието на средновековна България
С. Георгиева. Сватбени обичаи в средновековна България
П. Ангелов. Страх от болести и епидемии в средновековна България
А. Стоянов. Наемничеството в средновековна България
Б. Николова. Непознатият всекидневен живот на средновековния български духовник
Д. Петрова. Книгата във всекидневния живот на средновековния българин
Й. Бенчева. Рибата — улов, консумация и търговия в Българското средновековие
D. Hupchick. Tsar Petŭr I and Bulgaria: Some Critical Observations
Г. Симеонов. Подвижното скотовъдство в Македония през X—XIII век. Форми и стопанско значение
Л. Илиева. „За тънкото тамошно вино и чашата на простащината“. Всекидневието в Охридската архиепископия (XI–XIII в.)
Е. Костова. За съдбата, собствениците и състава на едно балканско владетелско имущество от ХІІІ век
R. Marjanović. Sibylline Oracle Among the Bulgarians and Serbs – A Contribution to the Understanding of Political Eschatology in the Late Middle Ages
Т. Георгиева. Развитие на пчеларството по българските земи през XIII—XIV век
В. Иванов. Към проблема за появата на огнестрелното оръжие по българските земи
Summaria

Също може да ви хареса…