-10%

Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев

18.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Фондация Комунитас

ISBN : 978-954-9992-98-4

Година : 2016

Корица : твърда

Страници : 552

Език : български

Описание

Съдържание
Doctor inspirans

Съкращения

Т. Николов Лазар и „любимият ученик“. Херменевтичен прочит на 11 глава от евангелието на Йоан

Д. Николчев. Авторитетът на(д) авторитетите в църквата — абсолютният авторитет

Г. Каприев Духовната връзка и интелектуалният кръг. Отношенията учител-ученик във Византия

Св. Риболов Приносът на св. Хиларий Пиктавийски в арианските спорове

Д. Димитров. Акривия и икономия в правилата на св. Василий Велики

Ив. Христов. Божественото ръководство над ума в синергията на бога и човека според св. Максим Изповедник

Св. Тутеков. Κατ’ εικονα и αυτεξουσιον (опит за динамично тълкувание на иконичността на човека в богословската мисъл на св. Максим изповедник)

См. Марков. Византийското схващане за историчност на времето — историко-философски предпоставки

М. Огойска. Дарове за дара

О. Йорданов. Дебатът относно таворската светлина между св. Григорий Палама и Григорий Акиндин

О. Георгиев. Ars vel scientia (disciplina)?

Цв. Степанов. Отон III, Хенрих II и култът към св. Арх. Михаил: символни деяния на границата на две хилядолетия

С. Кокудев. Католичната идентичност на църквата в кореспонденцията между папа Инокентий III и патриарх Йоан Х

Х. Герхард Зенгер „In mari me ex Graecia redeunte, credo superno dono“. Oт фрустрацията от знание до ученото незнание

М. Осиковски. Свободата на словото и нейният мрачен средновековен „затвор“. Тома от Аквино, Йохан Ройхлин

Вл. Градев. Работата на душата

Ст. Йотов. Декарт за същността на Бог

А. Славов. „В света, но не от света“: вселенски и есхатологични измерения на православната политическа теология

Хр. Тодоров. Християнство и либерална демокрация

М. Коев. …επι τουτοισ μεγαλη η δοξα και τιμη παντοκρατοροσ

Ал. Кьосев. Непрозрачната точка. Владимир Набоков и Мишел Уелбек: литературата в изследванe на границите на човешкото

Р. Йотова. Символичното кръвосмешение в Хомо Фабер на Макс Фриш

G. Mensching. Weltweisheit und schulphilosophie — wie verträgt sich das?

В. Калинов. Диагоналните светлини на утехата

Ст. Асенов. Стената: към феноменология на интимното пространство

Е. Дворянова. Опитът на писането или от другата страна на езика

М. Николчина. Анти-Одисей: Калин Янакиев и елинизмът на 1980-те години

Д. Деянов. Логическите форми: непредвидимост и непредзададеност

М. Методиев. Цезаропапизъм, държавна репресия или дефицит на автокефалия? Случаят на българската православна църква през комунизма

Ив. Еленков. Към въпроса за корупцията у нас през късния социализъм

М. Ѓорѓевиќ. Libera te tutemet ex infernis — аскетско-философски размислувања за раз-градувањето и за-пустувањето

М. Неделчев. Мисията на свещеника

Ц. Бояджиев. Случайността във фотографията

Д. Енев. Живеещият в словото

Библиография на Калин Янакиев

Автори