-10%

Cives et milites

13.50 лв.

Автор : Живко Жеков

Издателство : ВТУ “ Св.св. Кирил и Методий “

ISBN : 9786192082383

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 276

Език : български

Описание

Зараждането и развитието на римската държавност протичат в специфични условия, които до голяма степен предопределят цялата й история. Разположен на границата междутри големи етно-лингвистични субстрата, Рим е обречен на перманентна военна конфронтация със своите съседи. Неговото оцеляване е възможно само при създаване и развиване на ефективна и боеспособна военна организация. Реализирането на тази задача е първостепенна цел на римляните през цялото съществуване на тяхната държава. Целта на тази монография е да проследи как се променя римското общество през началните етапи от своето съществуване.

Съдържание

Предговор

I. Извори

II. Генезисът на държавността

1. Първите векове

2. Епохата на етруските рексове

III. Квиритите и центуриатните легиони

1. Родовете на патрициите и легионите

2. Легионите в епохата на Марк Фурий Камил

IV. Манипулните легиони и homines novi

V. Анекс

1. Епохата на Гай Фламиний Непот

2. Съюзническата война и нова Италия

Извори

Коментари

Библиография

Абревиатури