Excrementum – Сетива на близостта

19.00 лв.

Автор : Нина Николова

Издателство : Критика и хуманизъм

ISBN : 9789545872242

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 212

Език : български

Описание

Тази наистина единствена по рода си книга в българската хуманитаристика, чиято тематика същевременно се вписва в най-модерни световни тенденции, тематизира ‘сетивата на близостта’. Наблюдава ги в разнообразни контексти: от анал­ната еротика и аморфната перверзност на детето през блаженото състояние на подпийналост до противопос­тавянето между ‘града на болката’ и ‘града на комфорта’.

‘Сетивата на близостта’, наричани още ‘нисши сетива’, са обонянието, осе­занието и вкусът. Те са свързани изключително силно с отвраще­нието и удоволствието. В психоаналитичен аспект отвращението се оказва бивше желание или несбъд­нало се удоволствие, защото въжделяваният обект всъщност трябва да стане противен.

Тази перспектива към сетивността е обогатена в книгата от феноменологичния ракурс към тялото. Като „би­ване-в-света“ (по М. Хайдегер) или като „поресто би­тие“ (по М. Мерло-Понти) то се разглежда като проникнато от света и проникващо в света.

Книгата е насочена не само към специалисти в областите на рефлексивната социология, социална­та психология, философията и теорията на културата, етиката, естетиката и литературознанието, но е изку­сителна за всеки любител на саморефлексията и хума­нитарното познание.

Авторката Нина Николова е социолог и университетски преподавател по социология с над тридесетгодишен опит в изследвания в полето на книгата.