-10%

Homo Byzantinus?

14.40 лв.

Автор : сборник

Издателство : Военно издателство

ISBN : 978-954-509-431-6

Година : 2009

Корица : мека

Страници : 224

Език : български , английски

Код: 978-954-509-431-6 Категории: ,

Описание

Съдържание

Няколко думи за Homo Byzantinus и „Homo Byzantinus?“

Д. Илиев. Lingua byzantina. Употребата на езика от класическа Атина до Византия

Цв. Степанов. От homo romanus към homo christianus в днешните североизточни български предели (IV-VI в)

Г. Петрински. Политически, социални и литературни аспекти на конкурса на красота, организиран за Константин VI през 788 г.

В. Вачкова. Homo Byzantinus и паметта на неговия град. Другата история на България, съхранена в паметта на константинополските монументи

P. Marciniak. Homo Byzantinus Ridens (Byzantine attitude towards laughter and humour: Some general remarks)

В. Нинов. Комниновият ромей — опит за самоидентификация

М. Куюмджиева. Homo byzantinus и образите на триединния Бог

В. Вълчанова. За „посмодерното“ възприемане на брака в България след официалното покръстване (864 г.)

М. Петрова. Жени и книги: за женските сборници и модели за поведение във Византия и Slavia Orthodoxa

А. Миланова, С. Горянова. Бит и комфорт на homo byzantinus: желана и реална жизнена среда в българските земи (IX-XIV в.)

Д. Фокас. Основните източници за християнската символика на зооморфната образност в изкуството по българските земи

В. Ангелов. Представата за „варварите“ в съчиненията на византийските историци Лаоник Халкокондил и Дука

А. Николов. Средновековният универсализъм и съвременният гръцки национализъм