Imperium Romanum и стремежът за теокрация. Трансформацията на идеята за симфония на властите в папоцезаризъм и цезаропапизъм през I–IV в. Теоретични аспекти и историко-хронологични щрихи

13.00 лв.

Автор : Росен Русанов
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий „
ISBN : 978-619-208-299-4
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 196
Език : български

Описание

Съдържание:
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор ………………………………………………………………….7
Увод ………………………………………………………………………….21
Глава I. Теокрацията – теоретични аспекти………………29
I.1. Основни определения за теокрация и проблемът за
свободата на човека ………………………………………………….29
I.2. Условия и граници на теокрацията,
произход на властта ………………………………………………….33
I.3. Понятие за теокрация, за завет и божие
избраничество при евреите………………………………………..44
I.4. Старозаветната теокрация и нейните особености ….46
Глава II. Теокрацията – хронологични щрихи ………….61
II.1. Папоцезаризъм ………………………………………………….61
II.1.1. Богословските основи на папоцезаризма според
„De civitate Dei“ на св. Августин (354–430) ………………61
II.1.2. Теокрация и папоцезаризъм ………………………….71
II.2. Цезаропапизъм ………………………………………………….81
II.2.1. Църква, държава и теокрация във Византия…….81
II.2.2. Християнска симфония (съгласие) на властите .87
II.2.3. Василевсът като Божий наместник …………………96
II.2.4. Наследяването на имперската власт ……………..110
II.3. Теокрацията в балканските провинции на
Imperium Romanum през I–IV век …………………………….119
II.3.1. Петдесетница. Мисионерските пътувания на
светите апостоли Павел и Андрей и техните
ученици на Балканите …………………………………………..119
II.3.2. Църквата по време на апостолските
приемници …………………………………………………………..124
II.3.3. Гоненията срещу Църквата, мъченици
за християнската вяра през I–IV век ………………………127
II.3.4. Църквата на Балканите през ІV век ………………134
II.3.5. Поместните събори по нашите земи ……………..142
II.3.6. Покръстването на готите и бесите, служението
на епископ Улфила и св. Никита Ремезиански ………..155
Заключение……………………………………………………………..163
Извори …………………………………………………………………….167
Историография ……………………………………………………….171
Приложение ……………………………………………………………183
Хронологични таблици ……………………………………………183
Исторически карти………………………………………………….191

Също може да ви хареса…