In honorem professoris Станислав Станилов (Известия на Националния археологически институт, 2016, XLIII)

25.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 0323-9535

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 496

Език : български , руски , немски

Описание

Съдържание

Библиография на трудовете на професор Станислав Станилов

В. Динчев. По въпроса за урбанизацията на Moesia Inferior

П. Павлов. Спартак — идеята за един по-добър свят

Е. Василева. Култово място от късножелязната епоха и късното средновековие по трасето на АМ Тракия

П. Караилиев. Ранновизантийска крепост край с. Знаменосец

Б. Борисов. Коланните токи от сармато-аланския некропол край с. Полски градец, в района на комплекса „Марица—Изток“

Е. Коматарова-Балинова. Аспаруховите българи и северите — археологически срещу исторически свидетелства

И. Йорданов. Монограмите върху златните пръстени на патриция Кубрат (635—665)

Г. Атанасов. Политическият център на каган Кубрат по Среден Дръстър — изходна точка в емиграцията на хан Аспарух към Долен Дунав

П. Георгиев. Връзките между (пра)българските анклави в Югоизточна Европа в периода VII—IX век

А. Айбабин. О дате миграции хазар в регион между Каспиен и Черным морем

П. Димитров. Нов поглед към ранносредновековното езическо светилище в Монтана

U. Fiedler. Nochmals zur Rekonstruktion und Datierung des so genannten Krumpalastes von Pliska

В. Плетньов. Епархията на Одесос-Варна в писмените извори от VII—X век

K. Mesterhazy. Die Palmette in der Kunst der Landnehmenden Ungarn (10. Jahrhundert)

К. Константинов. За архитектурните комплекси в Плиска и Херсонес през Х век

А. Аладжов. Структура на селищата във Външния град на Плиска

В. Григоров. Следстолична Плиска: стратиграфски наблюдения на обект „Дворцов център — изток“

Я. Димитров. Към археологическата карта на НИАР „РЗУ Кабиюк“: находки от средновековна кермика и „масов археологически материал“ от теренно обхождане през 2013 г.

Б. Петрунова. Едно средновековно селище до село Зимница, Ямболско

М. Златков. За интерпретацията на средновековното селище Гледачево—1

Г. Владимиров. Волжка България и Кимакският каганат: перспективи на изследването

Е. Бакалова. Иконата „Св. Богородица Убежище“ и „Видението на пророк Йезекил“ от Погановския манастир в колекцията на НАИМ

В. Пенчев. Две златни монети на византийския император Роман III Аргир (1028—1034) от фонда на НИМ — София

К. Тотев. Сребърен нагръден кръст от разкопките на Трапезица

Д. Рабовянов. Меден съд от разкопките в южния сектор на средновековния град Трапезиця във Велико Търново

С. Дончева. Бронзова матрица с изображение на Архангел Михаил

М. Инкова. Средновековна сабя и ножче от експозицията на Националния исторически музей — София

И. Топалилов. К. Станев. Средновековни улуци от Пловдив

Н. Марков. Бележки за един любопитен северномесопотамски или анатолийски предмет, намерен в България

В. Нешева. Църквите на манастиря „Св. Богородица Пантанаса“ в Мелник