Laudator temporis acti. Studia in memoriam Ioannis Božilov. Vol. II: ius, imperium, potestas, litterae, ars et archaeologia

20.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Гутенберг

ISBN : 978-619-176-130-2

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 638

Език : български , френски , английски

Описание

Laudator temporis acti. Studia in memoriam Ioannis A. Božilov. Volume II: ius, imperium, potestas, litterae, ars et archaeologia
Иван Билярски (състав.). Сборник в чест на проф. Иван Божилов (1940—2016). Том 2

Съдържание

Ius, Imperium, Potestas
К. Танев. Utrisque iuris scribimus – правното съждение в двуделната хармония на юридическите и религиозните норми

M. Chkhartishcili. Two verbal portraits of Erismtavari Stephanoz I. Discussing principles and practices of history in Medieval Georgia

Д. Валентинова. Няма никой, който да прави добро, не, нито един… Салвиан Марсилски за злото и зрелищата на покварения свят

М. Цибранска. Към славянската правна терминология в XXXIX титул на Прохирона

И. Илиев. Правораздаване във време на житейски бури. Димитър Хоматиан начело на Охридското архиепископско съдилище

S. Lampakis. The ΔΗΜΗΓΟΡΙΑΙ in the historiographical work of Georgios Pachymeris

B. Doumerc. Venise et l’espace adriatique: un empire ou in commonwealth? (XIIe—XVIe siècles)

Ş. Andrescu. Il titolo di Mircea il Vecchio, principe di Valacchia: qualche appunti

M.-H. Blanchet. A new Byzantine source concerning the reception of the Council of Florence: Theodore Agallianos’ Dialogue with a monk against the Latins (ca. 1442)

И. Билярски. Църковният чин за коронация на владетелите. Сръбските извори

A. Iancu. Négocier la possession-foyer en justice: entre countume juridique et texte legislative (Valachie, fin du XVIIIe — début du XIXe siècle)

Litterae

A. Rigo. Le Synodikon de l’Orthodoxie et le Palamisme. La forme primitive (1351 — avant 1360): les sources et les témoins

Т. Славова. Византийски реалии в преводаческат практика на старобългарските книжовници

А. Милтенова. Отново за първообразите на парабиблейските състави: възможна ли е реконструкция? (На материал от цикъла разкази за кръстното дърво)

М. Сковронек. За „апокрифността“ на епизода с Валаам (Числа 22—24) в Историческата палея

П. Данова. Игнат Джурджевич и неговата „Дисертация за българите“

P. Matejić. Iconographer Pimen Maksimovich Sofronov and the Hilandar Research Library

Е. Мусакова. Български книжовници на Атон през XVII век

S. Vulić. Il plurilinguismo di Krsto Pejkić

Ars et Archaeologia

И. Гергова. Мощите на свети Климент Охридски

E. Boeck. The Vatican Manasses as a curated display of universal history

Е. Бакалова, Л. Домозетски. Фамилията на Асеневци: „визуална просопография“ на владетелите

Г. Гергов. Произход на иконографията и смисъл на един образ — архангел Михаил като воин до входа на православния храм

Б. Пенкова. Успение на св. Ефрем Сирин в притвора на Бачковския католикон

М. Куюмджиева. Триликият ангел и триликият Христос

И. Йорданов. Два български царски печата, намерени в Скопие

Т. Попов. Бил ли е Йоан Стефан съцар на баща си Михаил III Асен?

К. Попконстантинов, Р. Костова. Оловен печат на Георги Синкел от Градец, Видинско

M. Porumb. Donations d’argenterie transylvaine au Mont Athos

Н. Мертзимекис. Ктиторските потретри и надписи в съборния храм на Зографския манастир — безспорни доказателства за многовековната му история и традиция

К. Тотев, Н. Ботева. Реликви и дарове в някои църкви от времето на Второто българско царство