Lavrentiy’s Miscellany – Лаврентиев сборник (Цар Иван Александров сборник от 1348 г.). Фототипно издание

45.00 лв.

Автор : Евгени Зашев – Подготовка на изданието и встъпителна студия

Издателство : Кирило-Методиевски научен център – БАН

ISBN : 978-954-9787-27-6

Година : 2015

Корица : твърда

Страници : 512

Език : старобългарски – фототипно

Изчерпан

Описание

Фототипно издание на Лаврентиевия сборник от 1348 г.
Подготовка на изданието и встъпителна студия: Евгени Зашев. Редактори: Илия Илиев, Ана Стойкова, Александър Николов.
В предговора на изданието са отбелязани разликите между изданието на К. Куев, което доскоро беше единственото цялостно издание на кодекса, и настоящото фототипно издание на ръкопис F.I.376. от Руската национална библиотека.
Сборникът бил написан най-вероятно в Търновград по време на управлението на цар Иван Александър (1331-1371). Приписка на 214 л. дава сведения, че книгата е написана през първия индикт на 6856 г. от създаването на света от йермонах Лаврентий. След превземането на Търново ръкописът е пренесен в Молдавия, а след това на Света гора. По-късно станал притежание на руския патриарх Никон.
По този ръкопис К. Ф. Калайдович през 1824 г. публикува и съчинението „О писменехъ“.

Съдържание
Уводни думи

1. Европа през 1348 г.

2. …и България ок. 1348 г.

3. Книжовникът Лаврентий и неговият сборник от 1348 г.

4. Грешки в изданието на К. Куев

5. Таблица на съответствията между ръкопис F.I.376 и изданието на Куев

6. Заглавия, инципити и експлиците

7. Кодикологични и палеографски черти

Фототипно издание

I. Житие на св. Йоан Милостиви от Леонтий Кипърски

II. Патерични разкази от Pratum spiritual на Йоан Мосх (13 глави)

III. За осемте духа на злото от св. Нил Синайски

IV. Написание на правата вяра

V. За буквите на Черноризец Храбър

VI. Въпроси и отвовори към княз Анитох от Псевдо-Атансий Александрийски

VII. Църковно учение за светата вяра

VIII. Въпроси и отговори от св. Анастасий Синайски

IX. Черковно сказание

X. За шестия псалм

XI. Сказание за вселенските събори

XII. Въпроси от отговори от анонимен автор

XIII. Тълкувание на съня на цар Йоас

XIV. Тълкувание на надписа върху Соломовата чаша

XV. Евангелско тълкувание и сказание

XVI. Приписка на свещеноинок Лаврентий

Приписки на ff. 214—216

Цитирана литература

Съкращения