Libro dei conti. Benedetto Marino di Resti (MDXC–MDCV), т. 1.

18.00 лв.

Автор : съставител Петър Петров

Издателство : ГУ на архивите при МС / Държавна агенция „ Архиви”

ISBN : 554-980043-1

Година : 2004

Корица : мека

Страници : 567

Език : италиански

Описание

Книга (на италиански език) №33 от поредицата „Архивите говорят“.
Сред огромното документално богатство на Дубровнишкия архив за българските земи за периода XV-XVIII несъмнено най-важният извор е сметководната книга на Бенедето Марино ди Рести. Дейността на този крупен дубровнишки търговец, живял в София от средата на 70-те години на XVI до 1605 г., обхваща огромна територия от Кюстендил до Силистра и Варна, и от Видин и Никопол до Пловдив и Пазарджик. Предлаганата сметководна книга обхваща периода от 1590 до 1605 г. Водена е по правилата на двойното счетоводство, въведено в края на XV век. В първите си страници тя съдържа рекапитулация на по-стара книга за вземания и давания. Сметководната книга дава обилна информация за изнесени от българските земи стоки кожи, вълна и восък, като често посочва количеството и цената им, от кой район са, имена на производители и прекупвачи, дали разплащането е станало в пари или в замяна, изнесени по море или по суша, и т.н. Същото се отнася и до внесените стоки, предимно платове. По този начин сметководната книга дава важни сведения за стопанския облик и търговската дейност за онези райони, в които била съсредоточена дейността на този търговец. Сметководната книга предлага още много информация: за циркулиращи валути и съотношението между тях, за транспорт и облекла, за подаръци на влиятелни османски първенци, и т.н. С богатите си сведения тя представлява интерес за историци, етнографи, икономисти, нумизмати и други, които се интересуват от стопанския живот на българските земи през XV и XVI век.