-10%

Minima Moralia . Рефлексии от увредения живот

22.50 лв.

Автор : Теодор В. Адорно

Издателство : Критика и Хуманизъм

ISBN : 9789545872389

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 386

Език : български

Описание

Теодор В. Адорно е една от най-бляскавите фигури на т.нар. „критическа теория“ и един от най-легендарните европейски интелектуалци на ХХ в.

Minima Moralia повлиява дълбоко европейското социално, фи¬лософско и етическо мислене. Писана е по време на Втората световна война, когато Адорно е в изгнание в САЩ поради не¬възможност да оцелее при антисемитския режим в Германия. Заглавието й e отглас на прочутия античен трактат по етика Magna Moralia.
Книгата е съставена от афоризми, фрагменти и микроесета. Свръхерудирано, тя ни движи от наблюдения над всекидневието до прозрения относно общите тенденции на късноиндустриалното общество и човешката ситуация изобщо, в нейните привидно независещи от исторически контексти измерения.
Темите разтварят пъстро ветрило: от разлагането на самата възможност за общуване до възхода на окултизма, от гостоприемството до отношението към технологичните артефакти, от психоаналитичното до икономическото, от музиката до романите, от начина да обитаваме дома си до дълбините на обичането.
Макар в негатив, Адорно се вълнува от това как да живеем по-добър живот: тази централна, вероятно вечна тема на най-добрата хуманитаристика. И на всяко човешко същество.