NICOPOLIS AD ISTRUM . Централният площад на римския град. Археологически проучвания (1987-2017)

80.00 лв.

Автор : Павлина Владкова
Издателство : ДАР-РХ
ISBN : 9789549489828
Година : 2021
Корица : твърда
Страници : 488
Език : български

Изчерпан

Описание

Съдържание:
• Предисловие
• За методиката на проучванията, документацията и описанията
• Хронология на проучванията на централния градски площад
• НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ пез късноантичната епоха
– Писмени извори
– Епиграфски сведения
– Нумизматични данни
• Археологически данни за късноантичната ареа
– Настилка
– Останки от зидове V – ранен VI век
– Източен стилобат на ареата
– Южен стилобат на ареата
– Конструкции/трибуни в северната част на ареата
– „Каменно съоръжение“/постамент за конна статуя
– Канал
Подбран каталог на находките от канала
– Ями
– Декуманоус 6
– Северен вход на форума
– За архитектурните останки от базиликата
• Исторически и епиграфски данни за ранния период на града до Северово време
– Писмени извори
– Епиграфски данни
• Археологически данни за ранния строителен период на ареата
– Проучвания в източния портик и в източните помещения на Късноантичната ареа
– Постамент за конна статуя
– Останки от ранния период при западния стилобат
– Ара в централната част на ареата
– Проучвания в сектор 3
– Градежи при Късноантичния северен вход на площадния комплекс
– Подравнителни пластове на ареата и находки, свързани с ранния строителен период
Каталог на избраните находки
Контексти, принадлежащи към ранния строителен период

• Кардо в северозападната част на Късноантичния форум
• Булевтерионът
– История на проучванията
– Надписи, открити в сградата
– Общи данни за поставките за статуи
– Информация от текстовете на надписите
– Резултати от наблюденията през 1992 г.
– Резултати от археологическите изследвания през 2010 и 2011 г.
Контексти в булевтериона
– Находки
Приложение I
• Сградата с хипокауст
• Сграда 9
• Сграда 7
• Термоперипатът
– Находки
Каталог на находките
• За функциите на някои сгради и помещения, разположени на централния градски площад
• Обобщение, изводи и заключения за резултатите от проучването на централния градски площад в НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ
• Библиография
• NICOPOLIS AD ISTRUM: The Central Square of the Roman City (Summary)
• Contents

Също може да ви хареса…