Per Aspera Ad Astra. Латински език за студенти филолози

25.00 лв.

Автор : Недялка Георгиева , Илияна Илиева

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540734705

Година : 2013

Корица : мека

Страници : 333

Език : български

Изчерпан

Описание

Учебникът има за цел да подпомогне и да улесни възприемането на латинските граматични единици, като проследи тяхното отражение в различните романски езици. Акцентът е поставен върху морфологията на езика. Всяка морфологична единица е разработена във вид на основни правила и парадигми, като накратко са посочени специфичните й характеристики. Следва комплекс от езикови задачи, чиято роля е да изясни нейното значение, да изгради умения за образуване и разпознаване на съответния набор от форми, да представи практическото й приложение в езика. Във всяка тема са включени и бележки по синтаксис, които резюмират най-важните моменти в употребата на падежите и конструирането на различните видове изречения. Към всяка тема са представени културни реалии, допълнителна историческа информация, набор от популярни сентенции.