Providentia Imperatoris. Биография на император Максимин Тракиеца

30.00 лв.

Автор : Калин Стоев

Издателство : Тендрил

ISBN : 978-954-92809-9-9

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 360

Език : български

Описание

Книгата е научна биография на римския император Гай Юлий Вер Максимин, останал в историята с името Максимин Тракиеца. Личността му е от научен интерес по редица причини — на първо място, той е първият владетел с „варварски“ произход, застанал начело на римската империя. Освен това Максимин се счита и за императора, след който започва епохата на т.нар. „войнишки императори“, преструктурирала коренно Римската империя. В монографията се прилага преди всичко тексткритичния метод, при който изворите са съпоставени с наличната епиграфска, нумизматична и друга информация, за да се стигне до изводи за ранната биография на Максимин — неговото месторождение, съществените моменти от ранната му кариера, начинът, по който той става фаворит на войската и достига до трона на империята. За родно място на Максимин се определя общо казано областта на днешна северозападна България, която в края на III в. е била част от провинцията Dacia ripensis. В общоисторически план книгата стига до извода, че Максимин не е изключително и „чудовищно“ явление в римската история, а владетел, който е следвал определена тенденция в политиката на римските императори до този момент — засилване на „автокрацията“ в политическата система на империята срещу модела на умерената „монархия“, към каквато се стремял Сената. В края на управлението си императорът става жертва именно на конфликта между двете политически идеи и на влиянието, което Сенатът е продължавал да упражнява в политическия живот. Така Максимин е изключителна персонификация на политическия модел в Римската империя, който в крайна сметка е щял да доведе до създаването на Домината.