-10%

Stephanos Archaeologicos ad 80 annum professoris Ludmili Getov . Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis . Suppl . VI

45.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охриски “

ISBN : –

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 526

Език : български , английски

Изчерпан

Описание

Съдържание

И. Лозанов. Един професор на 80

В. Николов. Неолитизацията на Тракия

К. Лещаков. За абсолютната хронология на ранния Татул

С. Александров. Култура Коцофени в област Монтана

П. Минков. Раннобронзов керамичен аскос от Езерово, Варненско

Л. Лещаков. Находката от Побит камък като извор за някои древни металургични практики

P. Ilieva. Between Thrace and the Aegean: Notes on some aspects of the archaeology of Aegean Thrace in the late LBA and the EIA
П. Илиева. Между Тракия и Егеида (бележки върху някои аспекти на археологията на Егейска Тракия в края на КБЕ и РЖЕ) (резюме)

К. Панайотова, A. Баралис. Некропол на Аполония в местността Месарите, Созопол

М. Дамянов. Светилището на Деметра в Аполония в черноморски контекст

S. Vasileva. An unknown work of the Painter of Athens 12592
С. Василева. Една неизвестна творба на Художника на Атина 12592 (резюме)

Ю. Цветкова. Дълголетникът Терес

C. Tzochev. The transition from ‘early’ to ‘late’ Thasian ceramic stamps reconsidered
Ч. Цочев. Ревизия на прехода от „ранни“ към „късни“ тасоски керамични печати (резюме)

K. Madzharov, T. Stoyanov. New evidence on the chronology of the so-called Zenon B group amphorae of Knidos
К. Маджаров, Т. Стоянов. Нови данни за хронологията на книдските амфори от група Зенон Б (резюме)

Д. Стоянова. Гробни легла с декорация тип с в Тракия

К. Рабаджиев. Статуята в Тракийския свят. Размисли за отсъствието й

P. Dеlev. Did a „Late” Odrysian Kingdom ever exist?
П. Делев. Съществували ли е „Късно“ Одриско царство? (резюме)

В. Ханджийска. Съдове с релефна йонийска кима от Кабиле

Б. Русева. За една интересна лагидска тетрадрахма на Птолемей Филаделф, контрамаркирана с най-ранния щемпел на Бизантион

Д. Драганов. Монетарницата на Второто скитско царство в Добруджа

А. Божкова, П. Кияшкина, Ж. Узунов, В. Милчева. Късната елинистическа епоха в Месамбрия Понтика и нейната околност

I. Boyanov. Vexillatio of Legio I Italica in Oescus
И. Боянов. Вексилацио на I Италийски легион в Ескус (резюме)

Д. Ботева. Августа Траяна: поредното връщане към началата

M. Raycheva. Thrace and the obliteration of Roman emperors
М. Райчева. Тракия и заличаването на римските императори (резюме)

Б. Драганов. Епиграфски паметници, свързани с култа към Хермес-Меркурий в провинции Долна Мизия и Тракия

И. Вълчев. Светилищата в Кабиле през римската епоха

И. Лозанов. Нови щрихи към религиозния живот в Кабиле през Римската императорска епоха

Р. Миков, Т. Джанфезова, С. Бакърджиев. Нови археологически проучвания в южния некропол на Кабиле

А. Станев. Варварско присъствие на територията на АР „Кабиле“ през ІV – VІ век

В. Кацарова, Х. Попов, Н. Тонков. Между Августа Траяна, Туида и Кабиле. Село от Римската епоха в землището на с. Скобелево, община Сливен

К. Христов. Куполните покрития на толосите от Мишкова нива и Прòпада в контекста на гръко-римската архитектура

М. Георгиева. Каменни урни от Римската епоха от територията на България

А. Милчева. Колекция от антични геми в историческия музей на гр. Лом

М. Колева. Към въпроса за рецепцията на копирането на скулптурата

Р. Милчева. Едно скулптурно ателие в античния град при Сандански

З. Димитров. Варианти на коринтския ордер от източния регион на Долна Мизия

И. Кацарова, Д. Барфончовска. Западната порта на Сердика — археологическо проучване и възможности за експониране

Г. Кабакчиева. Преториум и резиденция — големият архитектурен ансамбъл с мозайката „Ахейци“ в Улпия Ескус. Проучване след разкопките през 2013—2014 г.

Е. Пенчева. Нови наблюдения върху укреплението в местността Големо градище в землището на с. Кладница, община Перник

В. Пенчев. Част от колективна находка с медни монети на римския император Констанций II от фонда на НИМ — София

М. Минкова. Колективни монетни находки от IV в. от територията на Августа Траяна / Берое

Д. Аладжова. Търговски печати от Сердика

L. Vagalinski. A rare type of Early Byzantine eagle-head buckles
Л. Вагалински. Рядък тип ранновизантийски орлиноглави токи (резюме)

Ж. Аладжов. Забавленията във Велики Преслав по археологически данни