Studia Balcanica 30 . Балканите и светът: modus concurrandi

20.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол” (БАН)

ISBN : 978-954-8536-14-1

Година : 2014

Корица : мека

Страници : 340

Език : български , английски

Описание

Съдържание

Предговор

Д. Котова. Античните автори и портретът на един тракийски. владетел: Котис I

E. de Sena. Perceptions in Rome of Natives in the Roman Balkans, 1st — 2nd Centuries AD

К. Димитров. Novae (Moesia II) в 346/8—378 г. Монетни находки и история

Зл. Герджикова. Църквата и азилното право (ІV — средата на V в.)

Ю. Златкова. Женският религиозен патронаж и благотворителност през Късната античност

В. Лозанова-Станчева. Сакралности и свещени места във Византион: античен текст в средновековен/християнски контекст

Е. Статева. „Тълкувание Даниилово“: българският сценарий за „края на света“ (X в.)

Е. Койчева. Константинопол в географските представи на Запада (края на ХІ — началото на ХІІІ в.)

Д. Димитров. Аспекти на венецианско-генуезкото присъствие по Западното Черноморие през ХІІІ—ХV в.

Вл. Иванов. Възникването на „гръцкия“ проект на ордена на св. Йоан Йерусалимски и неговите политически аспекти (1353—1404 г.)

Ив. Попова. Балканите и Западът — примери за взаимодействия и конфликти от XIV—XV в.: случаят на Модон (Метони)

Ст. Бојанин. Константин Философ Костенечки и средњовековна медицина

В. Обрешков. Към изясняването на личността на Сеидия от „Житието на Стефан Лазаревич“

П. Данова. „История на Европа“ на Пиерфранческо Джамбулари и познанието за средновековна България

Сн. Ракова. Феликс Петанчич, Буда и Венеция: интересът към Османската империя в началото на ХVІ в.

Л. Симеонова. Антични и късноантични паметници в османски Константинопол: „начин на употреба“

Н. Радосављевић. Европски утицаји на српско друштво у време формирања модерне државе

Е. Давидова. По пътя на бакъра: из географските простори на балканските търговци през XIX в.

Ст. Кендерова. Участниците в „Ломското съзаклятие“ пред турския съд — 1868 г. (Документи от турските държавни архиви)

Р. Заимова. Жул Мишле и неговата „Антология“ или за един прочит на историята през XIX в.