Studia Balcanica 31 . Mirabilia: Чудеса и чудовища

25.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол” (БАН)

ISBN : 978-619-7179-05-7

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 458

Език : български

Изчерпан

Описание

Съдържание

Увод

Mirabilia: чудеса и чудовища. Няколко предварителни думи

Mirabilia antiqua

В. Лозанова.Mirabilia et monstra

В. Фол. Великата Богиня-Майка и чудовището Кенхринес

В. Герджикова. Омайната чудовищност — изменчивите образи на сирените

Д. Илиев. Кυδος — чудо. Етимология, магия и поетика

В. Калфина. Метаморфозата на Хекуба в куче — топонимични и литературни измерения

Й. Сиракова. Quid nisi monstra legis: чудеса, чудовища и страстни злодеи в трагедиите на Сенека. Аспекти на превода и рецепцията

Н. Панова. Чудовищност vs. Гостоприемство. Две срещи между Одисей и Полифем

Р. Попова. „Хераклейската“ традиция и изкушената в отровите и вълшебствата Траке

Mirabilia medii aevi

Л. Симеонова. Бесовете — слуги на дявола в житието на св. Андрей Юродиви

Цв. Степанов. Чудовища-исполини: скандинавски и български представи, X—XIII век

В. Вачкова. Святост XXXL: св. Христофор между интуитивното благоговение и рационалното отрицание

Р. Заимова. Орлеанската девица и нейните интерпретатори

П. Данова. За чудесата по нашите земи в средновековни латински и италиански енциклопедии (ХІІІ—ХІV век)

Й. Бибина. Чудният свят в пътеписа на Евлия Челеби „Сеяхатнаме“

Mirabilia и фолклорна култура

Р. Попов. За чудесата на някои чудовищни персонажи в българската митология

А. Георгиева. Чудотворните лековити извори

В. Баева. Мотивът за змейската любов в неприказната проза: топоси и специфики

И. Гаравалова. „Еркешка” приказка за змейове и диви хора

К. Първанов. Образът на вещицата в с. Козичино, Поморийско

Г. Митринов. Семантично разнообразие в употребата на демононим дракус в родопските говори

Г. Краев. Ужасно смешните маски на българските ергенски маскаради — чудовища или пародия?

В. Янкова. Маски и „страшилища“. Щрих към антропология на страха

И. Мишкова. Маскарадът и неговите „чудовища“ и „ангели“

Г. Мишев. Безсъницата в народната представа – образ и обред

И. Карачорова. Молитви и заклинания в молитвено правило Срещу духове нечисти и лукави в ръкописи от XIX в.

Хр. Гиневски. Чудесата, свързани с устовската църква „Свети Никола“, и едноименната чудодейна икона

Mirabilia: чудовищата на модерността и постмодерността

Й. Спасова-Дикова. Фантазни същества в перформативните сценични изкуства

Г. Вълчев. Дестинация „Вампир“. Bg

В. Вачков. Чудовищното в българския политически живот. Оранжевата гвардия в действие 1920—1923 г.

М. Спасов. Homo mirabilis: из чудатите страници nа балканските литературни авангарди

Г. Дончева. Феноменът „Здрач“: за еволюцията на образа на вампира в световното кино

В. Личев. Чудото на комуникацията в „Апаратът на телефона“ на Франсис Понж