Studia Balcanica 32. Средновековните Балкани като световен кръстопът: контакти и обмен

20.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Институт за балканистика с Център по тракология (БАН)

ISBN : 978-954-92809-6-8

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 328

Език : български

Описание

Съдържание

Л. Симеонова. Средновековните Балкани като световен кръстопът: контакти и обмен. Уводни думи

I. История

Зл. Герджикова. Църквата — място за общуване на хора от различни етноси през Късната античност

М. Цветковић. Сермисијани — преци појединих влашких скупина? Прилог проучавању порекла влашких заједница на југу Балканског полуострва

Кр. Гагова. Законите на хан Крум и капитулариите на Карл Велики

Т. Димитров. От колективната памет до дипломатическия аргумент. Към една нова интерпретация на някои исторически реалии в писмата на патриарх Николай Мистик до българския владетел Симеон

Л. Симеонова. Kрепостта Видинис/Бдин и „завръщането на Византия на Дунава“: реализация и крах на една имперска мечта

С. Георгиева. Брачната дипломация в политиката на цар Самуил по отношение на западния дял на Балканския полуостров

Г. Димов. Балканската политика на император Мануил I Комнин през 50-те и 60-те години на XII век

Вл. Иванов. Сръбското кралство и Българското царство в борбата за политическо влияние над земите по Долния Дунав в края на XIII век

Е. Костова. ‘България’ според някои дубровнишки документи от 80-те и 90-те години на ХІV век (предварителни бележки)

И. Иванов. Свои и чужди: образът на унгарци, хуни, българи, гърци, кумани, татари, сърби и власи в Chronica Pictа от XIV век

Д. Димитров. Морето в политиката на средновековните балкански държави

Ив. Попова. Контакти и взаимодействия между Балканите и Западна Европа през XIV—XV век според пътеписни свидетелства

К. Минчева. Пътувания на балканските духовници до руските земи по време на османското владичество (предварителни бележки)

II. Археология и изкуствознание

А. Миланова. Каменната пластика в средновековна България между Византия и Западна Европа

Љ, Милановић. Гроб архиепископа Данила II у Пећкој Патријаршији: нова разматрања

III. Книжовни контакти

И. Христова-Шомова. Житието на св. Климент Охридски от Димитър Хоматиан и неговият средновековен славянски превод в контекста на охридските и балканските културни традиции

Л. Тасева. Античността в българския и сръбския превод на календарните стихове на Христофор Митиленски

С. Бојанин. Хиландарски медицински кодекс и научна медицина на средњовековном Балкану

IV. Изворознание и историческа география

Ст. Кендерова. Представата за историко-географската област Македония в средновековната арабска картография

П. Данова. По пътя Белград — Ниш: италиански стихове от ХVІІ столетие