-10%

Studia balcanica 35 . Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти

36.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Институт за балканистика с Център по тракология “ Проф. Ал. Фол ” – БАН

ISBN : 9786197179170

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 536

Език : български

Описание

Сборник с доклади от българо-румънска научна конференция /19—20 юни 2019 г./ на Института за балканистика с Център по тракология .

Съдържание

Предговор

Търговия в Югоизточна Европа

Е. Костова. Да търгуваш с Балканите: Дубровник и славянските държави в края на XII — средата на XIII век

Й. Бенчева. Сиренето — производство, консумация и търговия във византийско-балканското средновековие

M. Willcocks. Marchands de métier: «Les Grecs» dans la Transylvanie du XVIIe siècle
M. Willcocks. Merchants by Profession: “Greeks” in the 17th-Century Transylvania

G. Lazăr. Aux frontières du grand commerce: la famille Iovipali en Valachie (XVIIIe — dèbut du XIXe siècle)
G. Lazăr. At the Borders of the Great Trade: The Iovipalis Family of Merchants in Wallachia (18th — First Half of the 19th Century)

I. Naydenov. Commercial Entrepreneurship in South-East Europe (18th—19th Centuries) in the Light of Economic Theory: A Possible Research Approach

Т. Стоилова. Родолюбивата дейност на балканските търговци в Русия през ХVIII—ХIХ век: Братята Зосими и Иван Денкоглу

O. Sabev. Food Consumption and Trade along the Lower Danube: According to a 1817 Inventory of a Grocery Store in Ruse

Извори, история, нови интерпретации

Д. Найденова. Забранените бракове в славянските правни текстове

И. Попова. Симон Семеонис и сведенията му за Балканите през XIV век

П. Данова. Две италиански хроники за Никополската битка от 1396 г.

S. Rakova. Venise et ses reliques des XVe et XVIe siècles: économie du sacré
S. Rakova. Venice and its Relics in the 15th—16th Centuries: Sacred Economy

Н. Янакиева. Сведения на Томазо Алберти за неговите пътувания в Европейския Югоизток

A. Ciocîltan. Students from Wallachia and Moldavia at the Urban College in Rome (17th Century)

E. Bedreag. Notes on the Development of the Educational System in 18th-Century Moldavia

C. Feneşan. Stoian Stângă din Satul Nou (Banatsko Novo Selo) alias Hasan, haiduc convertit cu forţa la Islam
C. Feneşan. Stoian Stângă of Satu Nou (Banatsko Novo Selo) Alias Hasan Forcibly Converted to Islam

Езикови и литературни контакти

Д. Младенова. Бълг. пантоф и рум. pantof — принос към езиковите и културните контакти в Югоизточна Европа

C. Vătăşescu. Termes pour «fiançailles» et «mariage» en roumain, albanais et les langues romanes occidentales
C. Vătăşescu. Words meaning ‘betrothal’ and ‘marriage’ in Romanian, Albanian and Western Romance Languages

M. Hâncu. Naming the Dragon in South-East European Languages

Х. Давидкова. Гръцките композита в два български средновековни превода на Слово за Усекновение на Йоан Кръстител (BHG 859)

Л. Тасева. Роднинската терминология като изпитание за преводача на Манасиевата хроника: двукоренни думи

E. Dikova. Towards the History of the Word мим (‘mime’) in the Bulgarian Language

З. Михаил. Сочинения Ефрема Сирина в славянских рукописях Библиотеки Румынской aкадемии
Z. Mihаil. The Writings of Ephraem the Syrian in Slavonic Manuscripts at the Library of the Romanian Academy

М. Цибранска. Влахия през погледа на Матей Граматик в Житие на св. Николай Нови Софийски: езикови реалии

М. Методиева. „Румънската следа“ в превода на „Гражданское позорище“ от Софроний Врачански

М. Спасов. Опасната литература или препрочитайки модернизма на Балканите: разхвърляни записки