Studia mediaevalia Slavica et Byzantina 6 . Българската книжнина от XVII век : центрове , книжовници , репертоар

12.00 лв.

Автор : Диана Радославова

Издателство : ИЦ Боян Пенев

ISSN : 13144170

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 296

Език : български

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Досегашните изследвания
Методика и обхват на изследването

Глава 1. Български книжовни центрове и преписвачи от XVII век – ръкописна продукция

Някои методологически бележки
Общ преглед на преписваческата активност през XVII в.
1.1. Печка патриаршия
1.1.1. Рилски манастир

1.2. Константинополска патриаршия
1.2.1. Софийска митрополия
1.2.1.1. Сеславски манастир „Св . Никола“
1.2.12. Елешнишки манастир „Успение Богородично“ („Яковщица“)
1.2.1.3. Други манастири в Софийско
1.2.2. Търновска митрополия
1.2.2.1. Търново
1.2.2.2. Врачански манастир „Св. Троица“, Враца и Врачанско (Врачанска митрополия?)
1.2.2.3. Ловешка епископия
1.2.2.3.1. Етрополе. Манастир „Св. Троица“ („Варовитец“) и енорийската църква „Св. архангел михаил“
1.2.2.3.2. Други центрове в Ловешка епископия
1.2.2.4. Други центрове с вероятна принадлежност към Търновска епархия
1.2.3. Пловдивска митрополия
1.2.3.1. Село Аджар
1.2.3.2. Дейността на Аврам Димитриевич
1.2.3.3. Дейността на Кръстю Граматик. Кукленски манастир „Св. Вра-чове Козма и Дамян“
1.2.3.4. Анонимните паметници, изписани с карловско-кукленско писмо

Глава 2. Социален състав на преписваните и участието им в книжовния процес

2.1. Духовни санове и книжовнически звания на преписвачите

2.2. Участие и взаимодействие на различните групи преписвачи в книжовния процес

БЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА ОТ XVII ВЕК: ЦЕНТРОВЕ, КНИЖОВНИЦИ, РЕПЕРТОАР

Глава 3. Към характеристиката на българската книжнина от XVII век

3.1. Облик на общия репертоар

3.2. Специализация и норма в продукцията на центровете и преписвачите

3.3. Традиция и нови явления
3.3.1. Текстово обезпечаване на култовете към особено почитани български, общобалкански и общославянски светци
3.3.1.1. Култът към св. Иван Рилски
3.3.1.2. Култът към св. Петка Търновска
3.3.2. Белези за архаизация
3.3.3. Промени в репертоара на чети-сборниците
3.3.3.1. Сборници със смесено съдържание
3.3.3.2. Дамаскините – новите чети-сборници
3.3.3.2.1. Трансформиране на традицията
3.3.3.2.2. За локализацията на средногорския превод и началото на новобългарската традиция
3.3.3.3. Сборникът Чудеса Богородични
3.3.4. Историческата тематика в книжнината на XVII в.

Заключение
Съкращения
Таблици
Списък на изследвани и използвани паметници
Цитирана литература
Показалци
Summary

Също може да ви хареса…