-10%

Varia. Подбрани статии и студии за нашето минало, том II

19.80 лв.

Автор : Николай Марков

Издателство : Фабер

ISBN : 978-619-00-0776-0

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 356

Език : български

Описание

Съдържание
За националната ни история и родните ни историци. Някои споделени мисли

За някои митични същества в човешките представите в гръко-римския свят и през средновековието. Кратки бележки за „Чудесата на Изтока“

Кои са персонажите от императорските щитове, представени върху късноримските монети от IV—VII век?

Бележки за един средновековен „константинополски“ мит

За „престъпленията“ на богомилите, според един средновековен извор

Кратки бележки за оловните печати (моливдовули) на охридския архиепископ Лъв I

За предназначението на някои монетовидни оловни предмети от средновизантийския период

За функцията на средновековните оловни „солунски“ ампули

Запознаването на балканските народи със захарта. Кратки исторически бележки

Ужас в тъмнината. Бележки за произхода и развитието на образа на върколака

За названията „българи“ и „славяни“ в италианските средновековни документи

Графит с кирилско писмо върху перпера от XIII в.

Отново за сребърната чаша от края на XIV — първата половина на XV гв. от сбирките на Националния исторически музей

Кое е най-старото изделие от нетъкан текстил, познато на Балканите? Кратки бележки за началото на плетачеството в Югоизточна Европа

„Първият във времето, по-силен в правото“. Бележки за ранната история на град Чипровци и за покатоличването на българите през XIV век

Бележки по повод на разказа на турския пътешественик Евлия Челеби от 1652 г. за вещицата от с. Чалъкавак (дн. с. Риш, Шуменско) или за един непознат обичай от днешните български земи

Как се пишеше „историята“ или кой е художникът X. Бек?

Кратки бележки за „левантинските“ френски монети и техните подражания от 50-те и 60-те години на XVII в. и техния прием в Османската империя

„Направено в България“. Бележки за „българската кола“ през османския период

Едно любопитно описание на Добруджа от началото на XVIII век

Кой е „българският архиепископ“, допринесъл за отклоняването на украинския хетман Иван Мазепа от съюза му с руския цар Петър I преди битката при Полтава?