-5%

Некрополът край кв. Бенковски, София, и късноантичните некрополи в днешна България книга 1-2

85.50 лв.

Автор : Венцислав Динчев
Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН
ISBN : 978-619-245-417-3; 978-619-245-418-0
Година : 2024
Корица : твърда
Страници : 516
Език : български
Код: 978-619-245-417-3 Категории: , ,

Описание

Съдържание
Книга 1. Текст
Предговор
Част 1. Обектът в кв. Бенковски, София
1. Местоположение и актуално състояние на обекта с некропола
2. Методика и етапи на проучването, ранният период на обекта
Част 2. Некрополът „Бенковски“ и късноантичните некрополи в днешна България
1. Некрополът „Бенковски“
1.1. Вторичен късноантичен некропол в несъхранена по-ранна могила
1.2. Пространствена организация и нарушения
2. Късноантичните некрополи в днешна България
2.1. Разположение и разграничения
2.2. Късноантични некрополи и гробове в могили
2.3. Пространствена организация на късноантичните некрополи
2.4. Нарушения на гробни съоръжения
Част 3. Наземни гробни съоръжения
1. Наземните съоръжения в некропола „Бенковски“
2. Паралели и сравнителен анализ
Част 4. Гробни ями
1. Гробните ями в некропола „Бенковски“
2. Паралели и сравнителен анализ
2.1. Гробове с обикновени ями
2.2. Гробове с ями с усложнена конфигурация в план и разрез
2.3. Гробове със стреховидни покрития от керемиди или тухли
2.4. Гробове с настилки от тухли или керемиди
2.5. Гробове с данни за дървени съоръжения
2.6. Гробове с трайно придънно рамкиране
Част 5. Антропологична характеристика на некропола „Бенковски“
1. Състояние на костния материал, методи на изследване
2. Възраст, пол, ръст и телесна маса на погребаните индивиди
3. Патология
4. Анатомични вариетети
5. Лечебни въздействия върху костите
Част 6. Погребален обред
1. Характеристика на обреда в некропола „Бенковски“
2. Паралели и сравнителен анализ
2.1. Ориентация и позиция на инхумирани покойници в късноантични гробове и некрополи
2.2. Случаи на свиване, пристягане на погребваните индивиди
2.3. Отваряне на гробове и разместване на костни останки
2.4. Други „защитни“ обредни практики
2.5. Отваряне на гробове и изнасяне на костните останки
Част 7. Гробен инвентар
1. Преглед на инвентар в некропола „Бенковски“
2. Гробният инвентар от късноантичните некрополи в днешна България
2.1. Гробен инвентар в неградски некрополи
2.2. Гробен инвентар в градски и крайградски некрополи
2.3. Обобщение
3. Монетите от некропола „Бенковски“
4. Характеристика на немонетния инвентар от некропола „Бенковски“
4.1. Обици
4.2. Токи
4.3. Varia
5. Каталог на находките от некропола „Бенковски“
Част 8. Хронология и интерпретация
1. Хронология на некропола „Бенковски“
2. Проблемът за етническата интерпретация през Късната античност
2.1. Концептуални въпроси
2.2. Късноантичните тракийски некрополи в днешна България
2.3. Късноантичните некрополи на ново население в днешна България
3. Етническа интерпретация на некропола „Бенковски“
4. Селищен контекст и социална характеристика на некропола „Бенковски“
Част 9. Каталог на гробовете от некропола „Бенковски“
Литература
Summary
Книга 2. Приложения
Образи 1—39
Табла I—XVI
Табла А—Д
Табла 1—128

Също може да ви хареса…