Писмените традиции на Балканите ІХ-ХІХ в

10.00 лв.

Автор : Аксиния Джурова, Вася Велинова

Издателство : София

ISBN : 978-954-91304-4-7

Година : 2006

Корица : мека

Страници : 98

Език : български , френски

Описание

Гръцки, славянски и ориенталски ръкописи от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” към СУ “Св. Климент Охридски”. Каталог

Les Traditions Écrites dans les Balkans IXe-XIXe siècles
Manuscrits grecs, slaves et orientaux de la collection du Centre de recherches slavo-byzantines « Prof. Ivan Dujčev »

Auprès de l’Université de Sofia

Catalogue

Series Catalogorum, Vol. XII